Generalforsamling 2023

Der er indkaldt til generalforsamling 2023

Har du punkter, som skal vendes på generalforsamlingen 2023 eller vedtægtændringsforslag, skal de sendes til kontakt@vannadon.dk senest d. 8/3/2023.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Foreningens regnskab
 4. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende kalenderår.
  1. Vedtægtsændring forslag fra bestyrelsen, kan se her 
  2. Vedtægtsændring forslag fra Peder, kan se her 
  3. Forslag til at indkøb til Pen & Paper fra Peder:
  4. Forslag til at rykker de forenings ejet 3D printere til en aktiv pen and paper medlem, så vi kan få gang i en produktion og bestilling fra dem der ønsker figurer om tirsdagen.
  5. Forslag til at lavet nogle fysiske nye reklame kort og plakater, eller på anden vis for reklameret for vores forening i køge kommune og omegn. 
 5. Valg til bestyrelsen:
 6. Kasserer, jf. 4.2
 7. 2. bestyrelsesmedlem, jf. 4.4
 8. Hvert år er følgende på tvungen valg:
 9. 1. suppleant til bestyrelsen, jf. 4.6
 10. 2. suppleant til bestyrelsen, jf. 4.7
 11. Revisor, jf. 6.1.2
 12. Revisorsuppleant, jf. 6.1.2
 13. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsens arbejde i det kommende år.
 14. Eventuelt
   

 

Tid

Kl. 11:00
D. 18/3-2023


Sted

Foredragssalen i Ølby
Ølbycenter 53, 1,
4600 Køge