Lån af udstyr

Lån af foreningens aktiver til privat brug

Foreningens medlemmer er velkomne til at låne og benytte foreningens aktiver efter forudgående aftale med bestyrelsen via mail linket længere nede på siden. Udlånet kan først ske når bestyrelsen har bekræftet og godkendt låneanmodningen på skrift. Hvis flere medlemmer ønsker at låne det samme aktiv i den samme tidsperiode, fordeles de relevante aktiver efter først-til-mølle-princippet.  

Med lån af foreningens aktiver til privat brug menes aktiviteter,som ikke afholdes af eller arrangeres gennem foreningen.

Her er forskellige eksempler

  1. Et medlem ønsker at låne et af foreningens sværd med til en spilgang i arrangeret af en anden forening.
  2. Et medlem, der GM’er for en privat PnP-gruppe udenfor tirsdagsholdet, som gerne vil låne nogle af foreningens figurer til NPC’er i sit spil.

Hvis et medlem låner foreningens aktiver til privat brug, forpligter medlemmet sig til at hæfte for eventuelle skader eller mangler på det lånte, som opstår under udlånet. Det vil sige, at hvis det lånte skjold eller de lånte figurer går i stykker eller bliver væk, er det medlemmet under hvis lån skaden eller manglen blev påført aktivet, der skal erstatte aktivet. Om erstatningen kan ske ved en reparation, eller om aktivet helt skal erstattes, beror på en konkret vurdering, og aftales mellem bestyrelsen og medlemmet. Det er bestyrelsen, der endegyldigt vurderer om erstatningen ved reparation er sket fyldestgørende nok til at aktivet ikke skal erstattes.

BEMÆRK: Ved lån af foreningens aktiver til privat brug er det ikke tilladt at udlåne aktiverne til ikkemedlemmer af foreningen. Det vil sige, at medlemmer ikke må udlåne skjoldet til andre spillere i Hareskoven, der ikke er medlemmer af foreningen, eller at spillere på GM’ens hold, der ikke er medlemmer af foreningen, ikke må bruge de lånte figurer som fx deres avatar. Ligeledes kan udlån af foreningens aktiver heller ikke ske til private arrangementer, fx en børnefødselsdag eller en konfirmation. I dette tilfælde kan foreningens aktiver lejes mod betaling af både medlemmer og ikke-medlemmer. Her vil det i begge tilfælde være lejer, der hæfter for skader eller mangler, der påføres aktivet under låneperioden.

Sådan anmoder du om lån af foreningsaktiver

For at lave en aftale med bestyrelsen om lån af foreningens aktiver, skal du sende en mail via dette link:

I mail en skal følgende informationer være udfyldt:

  • Hvilke aktiver der ønskes lånt
  • Hvilket formål skal aktiverne bruges
  • Hvem skal benytte aktiverne
  • Hvornår ønskes de lånte aktiver afhentes
  • Hvornår ønskes de lånte aktiver leveres tilbage til foreningen