Bestyrelsesmøde 02/11 2023

Referat fra bestyrelsesmøde 2/11

Til stede: Alle, dog er Nikoline og Ole med online

1: Ordstyrer: Jannik

2: Referent: Peter

3: Formandens punkt:

·       Opfølgning på medlemsmøde: Godt møde, gode diskussioner og godt at få talt ud om den turbulente periode henover sommeren. Måske man kunne ligge et medlemsmøde på aktivitetsdage såsom tirsdag fra 18-19 så man også fanger dem der ikke har tid i en weekend f.eks.

1.     Kunne f.eks. også blive streamet eller medlemmer kunne deltage på anden vis online såsom via en discord server.

2.     Vi kunne lave online møder ”Mød næstformanden” på discord så alle har mulighed for at komme på og snakke m løst og fast el lign.

·       Skum live: Vannadon giver snacks første gang og herefter må deltagere selv medbringe. God måde at mødes socialt også. Det overvejes om der skal indkøbes nye våben som medlemmer kan låne til f.eks. dette arrangement.

·       Kommunal kontakt: Punktet debatteres og der blev igen talt om sagen med den tidligere kasserer, bestyrelsen er enig om at sagen er slut og vi ikke mener at feks SSP skal inddrages i den problematik der var.

·       Generalforsamling 2024: 27/1-24 kl 11-14. Den afholdes i Ølby Foredragssag og lokalet er booket.

·       Formanden ringer til kontaktperson fra biblioteket som gerne vil hyre foreningen til at gå med i et sci fi optog til kyndelmisse. Vi siger ja, bibliotek køber kostumer og vi får betaling for at hjælpe til.

 

4: Næstformandens punkt:

·       Lokale: Martin fraflytter sin lejlighed og det lokale foreningen har lejet gennem ham bliver opsagt ved fraflytningen. Vi kan tage kontakt til kommunen for at høre om foreningen kan få lov til at sætte en container et sted til vores udstyr hvis vi køber en. der kan tages kontakt til et andet medlem som bor i samme bebyggelse som Martin og høre om han vil overtage lejemålet til kælderlokalet hvorigennem vi så kan benytte det fortsat.

·       Frist 17/11 på at finde en løsning. Der afventes svar om 

5: Kasserens punkt

·       Nordea: Mulig dato for adgang til konto 16-17/11

·       Mobilepay er nu sat op til at modtage betalinger

·       3d printer: Martin kan godt have en printer stående, dog kan det ikke være en resin printer da det kræver megen udluftning og den må ikke stå køligt.

·       Ændret pris for medlemskab his man kommer sent på sæsonen drøftes og der stilles forslag til vedtægtsændring om dette til GF 24

 

6: Kommunikationsansvarliges punkt: Nikoline er ret hængt op på arbejde og familielivet så vil gerne træde tilbage som kommunikationsansvarlig til den ordinære GF til Januar.

Narnia eventet er klar til at løbe af stablen. Resten af foreningen inviteres til at deltage. Der bliver spurgt om foreningen har børnebuer, det har vi.

 

7: Vannacon 2024: Afholdes 24-26/5 2024 på Asgårdskolen. Planlægning er i fuldt sving og skolen er booket

 

 

8: Bifrostansvarlig vil gerne have fast punkt på dagsordenen.

·       Der er generalforsamling i Bifrost d. 17-19/11 på Ishøj strand Dan hostel.

·       Der er regionsmøde hvor Maja og Martin deltager 7/11

·       Bifrost holder Level up weekend 1-2-3/12

 

Evt.

Sommerscenarie 2025. Nicoline er arrangør

Der skal laves autosvar på vores Mail.

Vi overvejer at skifte hjemmeside, ikke layoutet dog, bare for at gøre siden mere brugervenlig