Medlemsmøde 30/9 2023 - referat

Referat:
Formandens velkomst.
-    Mission statement (se bilag)
-    Adfærdskodeks (Se bilag)
Diskussion:
-    Maja: Det ville være fedt at høre fra medlemmerne hvad I syntes. Så alle medlemmer har haft mulighed for indflydelse
-    Aske: Syntes det er for meget med 1 årligt event. Måske skal det være en mission i stedet for en vision
-    Sif:  Måske står det rigtigt
-    Helle: Kan en tur til Drachenfest også være et større live event
-    Peter: ved det ikke.
-    Helle: Et større live, er måske mere realistisk hvert andet år. Ellers så skal man have flere der vil arrangere.
-    Jannik: Jannik vil gerne lave troldejagt hver sommer.
-    Helle: Troldejagt lyder mere overskueligt
-    Marie: Det er super fedt formuleret. Hvordan skal en arrangørgruppe se ud? Skal der være en arrangørgruppe, og skal den lære de nye op?
-    Nikoline: Vi skal tænke over målgruppe. Vi har ikke nogen live kampagne, så skal vi bruge kræfter på at lave live til børn? Arrangørgrupper må gerne arbejde uafhængigt af hinanden. Fin ide at have folk med som føl.
-    Jannik: Enig med Nikoline omkring arrangørgrupper. Vi kan sagtens understøtte unge mennesker, hvis de selv kommer med ideerne.
-    Aske: Stiller bestyrelsen sig ansvarlig for at ting sker.
-    Sif: Tirsdagen er vildt gode til at få nye spillere, men vi er dårlige til at fastholde dem. Foreslår om vi har en ’fodboldtræner’ der får lidt løn for at tage specialbørnene.
-    Helle: Søge erfaringer hos Bifrost, hvordan fastholder man? Vi skal forventningsafstemme om vi vil lave for voksne eller børn, og hvad vores målgruppe er? Lave et hold der tager ud til andre live kampagner.
-    Kæmpe: Samarbejde med Sleipnir om de unge?
-    Sif: Sleipnir er en virksomhed og ikke en frivillig forening
-    Marie: Spørg Bifrost: de har fx Lvl op weekender.
-    Nikoline. God ide med et symbolsk honorar, som ’ungdomstræner’
-    Sif: Tilliden har måske lidt et knæk. Vi sidder kun 5 medlemmer + bestyrelsen
-    Peter: Det er også derfor at vi skal opdrage næste generation.
-    Maja: Honorar burde være ret nemt.
-    Nikoline: Der skal bare være konsensus omkring at det er den ene opgave der honoreres
-    Marie: Skal det være en person med særlige kompetencer/uddannelse der gør det?
-    Peter: Det er en fin ide, det skal bare ikke blive for kompliceret. Hvordan får vi medlemmerne i tale? Der er blevet varslet i god tid. Vi skal lære af vores erfaringer.
-    Maja: En frivillig person er enten demokratisk valgt. Eller udpeget. Det skal være lysten der driver værket. Og har erfaringen for at være GM.
-    Sif: Der er en side der hedder frivillig jobs. Det vigtige er at man har teten til at være kontaktperson. Har de det godt på holdet.
-    Nikoline: Spørge Køge ungdomsskole om vi kan samarbejde med dem, om de vil aflønne den ’voksne’.
-    Marie: Spørge ungdomsskolen eller kommunen.
-    Peter: Er det en ide om GM’erne har en kontaktperson i bestyrelsen. (Der bliver pointeret at der er to ansvarlige for tirsdagsholdet i bestyrelsen)
-    Kæmpe: Man kan lave nogle krav om hvad personen skal leve op til, fx at de har GM’et et år.
-    Helle: Det kræver at nogen har interessen for det. Skal vi have unge mennesker med særlige behov, hvis der ikke er nogen til at absorbere dem.
-    Johnny: For 15-20 år siden fandtes der et pædagogisk grundkursus (der bliver svaret i baggrunden at det ikke findes)
-    Nikoline: Vi skal forventningsafstemme hvilken forening vi gerne vil være. Vi må gerne være en voksenforening, hvis det er det folk gerne vil. Men vi skal selvfølgelig favne bredt hvis der er lysten til det.
-    Sif: Det skal honoreres at yde den ekstra indsats.
-    Maja: Det er fedt at vi er en voksenforening. Men vi skal tænke på næste generation, og det er gennem tirsdagsholdet. Hvordan inddrager vi nemmest Vannadons medlemmer?
-    Jannik: Vi taber de nye efter et par gange. Tirsdagsholdet kører i sæsoner. Der bliver startet op de første 3 gange, men de unge kommer tit dryppende, så bliver der brugt mange ressourcer for at de stopper igen. Vi skal være skarpere på at få de unge til at starte ved vores sæsonstarter.
-    Andreas: Vi har to tovholdere, ville det give mening at aflønne dem.
-    Helle: Det er rart at få af vide hvad der egentlig ligger i at være tirsdagsansvarlig. Mister vi spillere ved at de skal starte op ved sæsonstart? Det er også et problem for live gruppen at komme ind fordi folk er meget sammentømret.
-    Sif: Det indebærer også at ringe til folk, måske skal personen være ’unge ansvarlig’
-    Johnny: De unge får nogen gange nogle ’tæsk’ når de kommer, fordi deres spillestil er meget anderledes.
-    Maja: At man ansætter en unge tirsdagsansvarlig, i stedet for en GM.
-    Marie: Medbestemmelsen, må også være for dem der møder op.
-    Sif: Tilliden har lidt et ordentligt knæk blandt medlemmerne der skal genopbygges. Der er flere små grupperinger (kliker) i foreningen, og det kan være svært at komme ind i. Hvordan får vi arbejdet os ud af det?
-    Peter: trække en streg i sandet.
-    Nikoline: Hvordan kommer vi videre fra ekstraordinær GF. Vi skal gøre en indsats for at fastholde de medlemmer der nu tvivler på deres medlemskab
-    Helle: Det er også svært at opbygge tillid, hvis folk ikke dukker op til møder som det her.
-    Sif: Folk gider ikke komme til møde hvis de føler at de ikke bliver lyttet til.
-    Maja: Skulle bestyrelsen komme ud til tirsdagsholdet til tirsdagen. Skal man lave en anonym måde at kontakte bestyrelsen på, for at få medlemmer i tale
-    Helle: Helle har også oplevet ikke at blive lyttet. Helle sidder et sted hvor det hun ville have igennem er sket, men det er vigtigt at alle bliver lyttet til. Det er skidt hvis medlemmerne ikke føler at det bliver lyttet til.
-    Jannik: Jannik har kendt til at folk ikke syntes at det er blevet hørt. Syntes den nye bestyrelse har mærkelige retningslinjer. Har forsøgt at sammenligne det med den gamle bestyrelse. Det virker til at mange ikke har hørt sagerne fra flere sider. Det er svært at danne sig et overblik over hvad der er foregået. Den gamle bestyrelse gik i opløsning, efter at Marie måtte melde sig ud, så det var ikke et godt alternativ. Den nye bestyrelse prøver virkelig at komme med nogle tiltag så der bliver plads til alle.
-    Marie: Super gode pointer Jannik. God ide Maja, med en mulighed for at bestyrelsen møder spillerne om tirsdagen.
-    Helle: Helle hører både nogle medlemmer der føler sig holdt udenfor, mens der måske er en anden gruppe medlemmer der er utilfredse med de nye retningslinjer. Og dem der har følt sig udenfor på grund af de nye tiltag. Dem der har følt sig udenfor skal selvfølgelig samles op og inddrages.
-    Kæmpe: Vise medlemmerne hvad der bliver arbejdet med, en tirsdag hvor de er der.
Kæmpes punkt: (Se bilag)
-    Kæmpe: Kæmpe syntes at man skal belønnes og anerkendes for sit arbejde. Har man tillid til bestyrelsen? Det er vigtigt at honorere dem der yder en ekstra indsats. Vi skal også bruge vores penge på at fremme ildsjæle. Værdsætte GM’erne. Invitere dem ud at spise. At bestyrelsen må gå ud og spise og fejre sig selv. At lave nogle sociale arrangementer for ildsjælene.
Diskussion:
-    Peter: Syntes det er et godt forslag. Lave en GM t-shirs til GM’erne?
-    Maja. Rimelig sikker på at man gerne må give en middag. Kan godt lide forslaget
-    Sif: Syntes det er en rigtig god ide.
-    Nikoline: En årets medlem.
-    Aske: Der er forbrugsvarer ved workshops. Aske vil hellere have værktøj end mad og t-shirs.
-    Peter: Hvis der bruges ting når der holdes workshops, skal foreningen selvfølgelig dække det.
-    Nikoline: Skal man honorere bestyrelsesmedlemmer når de går af så?
-    Marie: God ide
-    Sif: God ide
-    Maja: Det giver mening at beslutte det på en generalforsamling, så alle har besluttet det, og det ikke bare er bestyrelsen der har besluttet det¨.
Johnny: hvem er ansvarlig for hjemmesiden.
-    Nikoline: Det er Marcel, Nikoline vil gerne have adgang, arbejder på det.
-    Johnny: Hjemmesiden har været under ombygning længe, om den kunne blive færdig?
-    Marie: Melder sig til at støvsuge hjemmesiden for stavefejl
-    Nikoline: Lever hjemmesiden op til det vi gerne vil vise, og skal vi lave en ny?
-    Maja: Vi behøver ikke lave en hel ny hjemmeside, men en god ide at opdatere den. Måske i stedet have en større tilstedeværelse på SoMe.
-    Sif: Vi behøver ikke tænke på at skræmme hjemmesidens brugere med. Det kunne være fedt hvis der kom en kalender på. Links til facebookgruppen og andre tiltag.