Generalforsamling 9/2-2019 - Referat

1. Valg af ordstyrer
a. Christian valgt
 
2. Valg af referent
a. Christian valgt
 
3. Formandens beretning.
a. Gode intentioner der ikke er kommet i mål
b. Vi skal tænke på hvem i foreningen der skal stå for vores arrangementer, at det ikke kun er bestyrelsen.
c. P&P kører rigtig godt. Live kører mindre godt.
 
4. Godkendelse af regnskab.
a. Godkendt
 
5. Aktiviteter og udgifter i det kommende år.
a. Aske:
 Kig på årshjulet
 Aske holder workshops
 Tyskland til sommer
 Tur til Helios i foråret
b. Jannik:
 Troldejagt til juni
 Audition til troldejagt (snart?)
 Herfølge bibliotek demo scenarier
 Bue workshop
c. Sofie:
 Vannacon 10. Maj/Igen til november
 Kroeventyr ultimo november/Primo oktober
d. Fokdal:
 Vil oprette events til Live i Danmark
e. Simon:
 3d-printer workshops/maling af figurer
f. Pulje til 3d-printer på 5000-8000kr
g. Pulje til indkøb af pile 2400kr
 
6. Fastlæggelse af kontingent 2019
a. Mange forskellige forslag
b. Forslag om kontingent skulle deles op i P&P og Live så kontingentet kun dækkede den del man deltager i
 Dette blev nedstemt
c. Forslag om aldersforskel >18år og <18år
 Dette blev nedstemt
d. Forslag fra 200-300kr for kontingent
e. Kontingent vedtaget til at blive 250kr for 2020.
 
7. Ændring af vedtægter. https://vannadon.dk/om-vannadon/vedtaegter-aendringsforslag-2019
a. 3.2.2 vedtaget
b. 5.3 vedtaget
c. 5.1.2 vedtaget
d. 5.1.3 skal slettes
e. 5.1.4 skal slettes(https://vannadon.dk/om-vannadon/vedtaegter-aendringsforslag-2019)
f. Det blev diskuteret hvorvidt der skulle indhentes børne attester på alle i Vannadon.
 Dette blev nedstemt
g. Helle vil undersøge med kommunen hvem det er påkrævet ved lov at der skal indhentes børne attester på.
 
8. Valg til Bestyrelsen: Næstformand, Kasserer, Web-ansvarlig, 1. suppleant og 2. suppleant.
a. Formand: Helle/Marcel/Jannik stiller op.
 Jannik valgt.
b. Næstformand: Aske/Sofie stiller op.
 Aske valgt.
c. Kasserer: Simon/Marcel stiller op.
 Simon valgt.
d. Web ansvarlig: Marcel stiller op.
 Marcel valgt
e. PR ansvarlig: Sofie stiller op.
 Sofie valgt.
f. Sekreter: Helle stiller op
 Helle valgt
g. 1. Suppleant: Daniel/Fokdal stiller op.
 Fokdal valgt.
h. 2. Suppleant: Daniel stiller op.
 Daniel valgt.
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
a. Revisor: Pia stiller op.
 Pia valgt.
b. Revisor suppleant: Birger stiller op.
 Birger valgt.
 
10. Evt.
a. Ingen punkter under Evt.