Generalforsamling 8/2-2014 - Referat

1. Valg af ordstyrer
Andreas fokdal melder sig.

2. Valg af referent
Niels aske sauer melder sig.

3. Formandens beretning (Søren)
Formanden beretter at der ikke er nogen nye, men stadig mange gamle aktiviteter. Han vil gerne have at medlemmerne kommer med egne forsalg og involvere sig mere iforeningens arbejde

4. Kasserens beretning (Christa)
vi har brugt penge på en læder symaskine som vi har fået dækket en del af fra kommunens side.
Der mangler 522kr fra budgetet men taget i betragtning af de penge der er kommet igennem kassen er det blot en acceptabel brøkdel. vi gør ikke mere ved dette beløb.

5. Planer for indtægter
folk vil gerne hjælpe til med at tjene fl ere penge til foreningen. der blev forslået at vi kunne sætte boder op til middelaldermarkeder. men også at vi kunne arrangerekonfi rmationer eller fødselsdage.
vi har vedtaget at vi skal have Vannadon tshirt/hoodies den Pr-ansvarlige og Jannik(næstformanden) fi nder ud af et design.
Der bliver talt om at man kunne give tilskud til sammenkørsler til forskellige conner.
angående penge til p&p er der ikke blevet brugt nogle penge, så forsamlingen forslår at man kunne give et månedligt beløb som så kunne gå til evt. slik sodavand.

6. Planer og datoer for det kommende år
Andreas fokdal, nævner at det ville være lækkert at få nogle små patruljer ud til MRF.
Der er vannacon 14-16 marts 2014
Der er ture til helios henholdsvis D 22/2 og D 22/3

7. Valg til bestyrelsen, følgende er på tvunget valg
-Formand: søren modtager genvalg ingen stiller op. Søren bliver valgt som formand
-Pr-ansvarlig: Helle modtager genvalg igen stiller op. Helle bliver valgt som Pr-ansvarlig
-Sekretær: Magnus modtager genvalg, aske stiller op. aske bliver valgt som sekretær.
-Suppleanter er kun 1-årige er og er på valg hvert år.
andreas fokdal, magnus, marcel og Johnny stiller op Marcel og johnny bliver valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
de forgående modtager genvalg og ingen stiller op.

9. Hvad kan foreningen gøre for dig, og hvad kan du gøre for foreningen?
Forsamlingen vil gerne have fl ere workshops, men for at det rigtig kan blive nogle gode workshops har vi brug for et nyt lokale hvor der er plads.

10. Evt.
der bliver ikke lagt nogle punkter på under Evt.