Generalforsamling 5/3-2016 - Referat

valg af ordstyrer- Andreas melder sig
valg af referent- Aske melder sig
formandens beretning- der har ikke været så stort engagement, og formanden gør udtryk for at folk er dårlige til at få meldt sig til.
godkendelse af regnskab- vi har cirka 30K plus på kontoen, regnskabet bliver godkendt
opbakning til arrangementer- der er et arrangement i solgårdsparken D.21 maj og en anden dato som kommer op.
valg af formand- Søren stiller op til genvalg, men vælger at trække sig da Sif og Aske stiller op til posten. der er ikke noget ønske om lukket afstemning. Sif vinder og er voresnye formand.
valg af sekretær- Aske stiller op til genvalg, Marie stiller op. der er ikke noget ønske om lukket afstemning. Aske vinder og er sekretær.
Valg af PR-ansvarlig- Helle stiller op til genvalg, ingen melder sig, helle er PR-ansvarlig.
valg af 1. og 2. suppleant. Andreas og Johnny stiller op. Andreas bliver valgt som første suppleant, og Johnny bliver valgt som anden suppleant.
Valg af revisor- Pia bliver valgt
valg af revisor suppleant- Birger bliver valgt
evt- der blev diskuteret foreninges fremtid, om hvorvidt vi skal satse på juniorer eller seniorer, men der blev ikke nået enighed.
der er blevet rejst et ønske om nye spyd, søren tager fat i kristoffer fra palnatoke