Generalforsamling 5/2-2022 - Referat

Godkendelse af dagsordenen

Valg af referant

- Nikoline.

Formandens beretning.

- Corona har gjort det svært at afholde aktiviteter. Bordrollespil har været online, og der har være problemer med lukkede skoler. Kommunen har været tung at dansemed. Nu er det endelig muligt at holde tirsdagshold igen. Foreningen har afholdt grillsommerfest hjemme hos Dennis. Rigtig hyggeligt. Der blev afholdt Firefly til stor succes.Der er til gengæld blevet proppet en masse props fra Firefly ned i lokalet så det er meget fyldt. Der er blevet afholdt GM workshop ved Magnus Flinthøj. Formanden har værettil regionsmøde hos Bifrost. Det var hyggeligt, og der blev netværket med andre foreninger i regionen. Der blev afholdt malerworkshop med Simon og Rasmus. 7 deltagere,foreningen har nu indkøbt malergrej. Tirsdagsrollespil er efterhånden oppe at køre igen, men nok deltagere er ikke betalende medlemmer. Den nedadgående medlemskurveer endelig ved at vende efter corona. Fremtidige projekter: kroeventyr, KØS vil have en introduktion af rollespil.

Regnskab:

- Gennemgang af regnskab.

- Kun to indtægtskilder: kontingent, folk har været langsomme til at melde sig ind.

- Folk der ikke er relateret til foreningen laver fejloverførsler. Det koster os penge at sende deres penge tilbage.

- Firefly har tjent penge

- Der skal ske en korrigering næste år (2023) for dem der har betalt for meget i kontingent i år (2022) da der har været en fejl på hjemmesiden, hvor kontingentet ikke erblevet rettet fra 250 til 200. hvis det ikke bliver korrigeret i indeværende år.

- Foreningen har en sund økonomi, men foreningen skal blive bedre til at bruge penge så pengene går tilbage til medlemmerne, særligt på tirsdagsholdet.

Afrapportering af Firefly

Spørgsmål fra Sif: Burde 3D printeren stå hos nogen der kommerfast om tirsdagen?

- Sif: Det er problematisk at de står hos Marcel og Simon, da særligt nye spillere ikke ved hvem de skal hive fat i.

- Helle: Kunne den blive introduceret til en tirsdag.

- Jannik: Der skal laves et katalog, så tirsdagsspilleren kan bestille figurer.

- Man kan stadig finde en fil, men så supporter Simon eller Marcel den.

- Marcel foreslår en side på hjemmesiden, hvor man blandt andet kan bestille figurer hos Marcel og Simon.

- Det vedtages at det skal gøres mere tilgængeligt, med en hjemmeside.

- Det vedtages at der skal købes en ny og moderne resinprinter der kan erstatte den der står hos Simon og at den gamle kasseres/sælges

- 3D-printerne bliver stående hos Marcel og Simon, men gøres mere tilgængelige.

Fastlæggelse af kontingent.

- Simon anbefaler at vi fortsætter med 200 kr.

- Marcel: Marcel har kigget på et lokale, der koster 6000 kr. om året til opbevaring.

- Simon: Hvis vi får nye lokaler, bør vi først korrigere kontingentet næste år.

- Kontingentet vedtages til 200 kr i 2022.

Valg til bestyrelse:

Det vedtages at der stemmes ved håndsoprækning.

Formand:

- Jannik går af som formand.

- Marcel stiller op som formand. Der er ingen andre der stiller op. Marcel er valgt og er ny formand.

Første bestyrelsesmedlem.

- Jonas genopstiller, Jonas bliver valgt

Anden bestyrelsesmedlem

- Marie genopstiller, Marie er valgt.

Tredje bestyrelsesmedlem

- Sofie genopstiller ikke, Nikoline stiller op, Nikoline bliver valgt.

Suppleanter:

1. suppleant, Helle genopstiller, Helle er valgt

2. suppleant, Daniel W stiller op. Daniel W er valgt.

Revisor:

- 1. revisor: Pia

- 2. revisor: Birger

Pia og Birger er valgt.

Vedtagelse af eventuelle instrukser

- Simon foreslår at man kører med flydende økonomi i stedet for et fastsat beløb pr. medlem.

- Nikoline: Bestyrelsen udarbejder et dokument, for hvordan vi forholder os til personsager.

- Simon: Det er problematisk at Nello er den eneste fra bestyrelsen der er til tirsdagsholdet. Hvem skal byde nye medlemmer velkommen. Jannik vil gerne være den der byder folk om tirsdagen velkommen, og stadig være ansvarlig om tirsdagen, sammen med Lehmann. (aktivitetsansvarlig)

- Kæmpe vil gerne have at vi tager os bedre af vores ildsjæle, og gør noget materielt der viser at vi værdsætter dem.

- Sif: Små lokaler, noget andet en skoler hvor man kan spille pnp.

- Sif: Vil gerne gå i gang med at sætte Vannacon op.

- Dennis: Vil gerne vide noget mere om hvad folk gerne vil have. Kan bestyrelsen sende et spørgeskema mere officielt ud

- Kæmpe: Tror vi får en svær start efter corona, men han tror på at det bliver godt.

- Jannik: Vil gerne have at den nye bestyrelse laver PR, så vi kan hverve flere medlemmer.

- Kæmpe: Har lavet en flyer før corona. Den er færdig.

- Nikoline: Skal vi virkelig hverve på skolerne? Vil vi ikke have fat i nogen der er lidt ældre?

- Dennis: Kan vi lave reklame på Køge torv? Ja det må vi gerne.

- Helle: Vi skal tænke på hvordan vi rekruttere, så vi gør det smart. Vi kan ikke rekruttere 10 børn med en trold hvis vi ikke har et tilbud til dem.

- Johnny: Der er stadig meget coronaforskrækkelse, og folk skal lige lære at komme udenfor igen.

- Saga: Det med alder, er det så vigtigt, skal foreningen ikke være åben og inkluderende.

- Simon: Alder: Vi får flere dollars for folk under 18. Men vi skal tænke på hvad det koster at få folk ind i butikken. Skal vi åbne op for flere aktiviteter om tirsdagen så som figurspil.

- Kæmpe: Vi skal ændre fokus fra at rekruttere folk med diagnoser og handicap, til at rekruttere almindelige medlemmer, da foreningen ikke har ressourcerne.

- Dennis: Vil gerne afholde et livescenarie, et kroscenarie med et tvist. Et karnevalsrollespil. Kæmpe vil gerne hjælpe.

- Nikoline: Skal foreningen til Drachenfest i år? Ja det skal de.

- Simon: Afsluttende bemærkning. Der sker meget i foreningen, og det er ikke alle medlemmer der ved hvad de andre medlemmer laver.