Generalforsamling 21/3-2015 - Referat

formandens beretning:
Formanden ytre at han syntes der skal fl ere nye arrangementer i gang i foreningen, og han håber på at forenings medlemmer vil tage mere initiativ og handlestyrke mod disse.

kassererens beretning:
godt år vi er i plus.
Indtægter for det kommende år:
Halloween i faxe( Jannik, andreas,aske,søren,christa,kæmpe, helle har vist interesse for aktivt at deltage i dette)
Vanburen II (der er fundet en location, det bliver nok ikke afholdt i år men der er planer om at reklamere for dette ud på efteråret)
Kroeventyr (søren havde et forslag til en location. aske,Daniel,søren og andreas vil godt være med til at arrangere dette)
Troldejagt (Jannik har fundet en mulig location til et meget junior orrienteret scenarie, christa, sofi e, jannik, christan metz, daniel og helle har vist interesse for at arrangeredette)
Serenity( der er snak om muligvis at lave vores eget spil i firefly universet)

Udgifter
serenity (evt starttilskud, der er også mulighed for et sådanne fra kommunen)
2 multitools
(akse og andreas har kigget på multitools og er nået frem til at den her model vil dække forenings behov både funktions og design mæssigt) 300Kr link til produktet
http://www.thegoodstuffshop.dk/product.asp?product=20495
førsthjælpekasse
jeg har kigget på nogle versioner og de kan varierer fra alt fra 100kr-1000kr, så er der så også det om vi skal have genopfyldning på den.
Vabelplastre
(christa ha måtte dele mange af sine egne vabelplastre ud ved sidste mythodea, og det er derfor åbenlyst at det er noget forening godt kunne investere i)

Datoer
Firefly: der er så vidt jeg ved ikke kommet en dato endnu
Drachenfest: 28/7 2015-2/8 2015(vi er 4 der tager afsted)
Mythodea: 2/8 2015-8/8 2015
tur til holland: det gamle vodukar(sikkert forkert stavet) hold samles måske ingen dato fastlagt
kroeventyr: ingen dato fastlagt
oprydning af lokale: ingen dato fastlagt
træningsdage: ingen dato fastlagt
skjoldmandstræning: ingen dato fastlagt
Helios: der vil blive lagt en anden tråd op med datoer, men det er den 4. lørdag i hvert måned.

valg af bestyrelse
valg af næstformand
jannik stiller op til genvalg, ingen melder sig. Jannik er næstformand

valg af kasserer
Christa stiller op til genvalg, ingen melder sig. Christa er kasserer

valg af suppleanter
1st suppleant Johnni og Andreas stiller op. Andreas bliver valgt.
2nd suppleant Johnni stiller op. Johnni bliver valgt.

valg af web-ansvarlig
Posten blev oprettet. Marcel stiller op, Marcel er web-ansvarlig.

Evt.
hoodies med vannadonsymboler, evt navn i stil med vores t-shirts.
nye spyd