Generalforsamling 17/3-2018 - Referat

1.Valg af ordstyrer.
Christa melder sig

2.Valg af referant
Aske melder sig

3.Formandens beretning
vi har fået mere bordrollespil, men der er blevet mindre liverollespil. vi har fået lavet en del på vores hjemmeside.

4.Godkendelse af regnskab
vi har en der har betalt halvandet års medlemsskab. derfor ender tallet på 50kr

5.Aktiviteter og udgifter i det kommende år
vi er nogle der tager til Forest Wizards i haslev.
vi har en tur til Drachenfest igen i år.
vi skal arrangere rollespil for SFO’erne i køge i oktober.
vi har workshops.
der er tur til KMM D.20 Maj og trelleborg D.21 Juli
der er muligvis et rollespil vi skal arragere for SFO’erne i juni, mere info følger
Sofi e vil holde en skrive workshop hvor der er mulighed for at komme og skrive baggrundshistorie, og evt være med til at skabe et mere eventyrligt vannadon.
Aske forslår at der købes 10 par kamphandsker til rollespilsforeningen. dem han har set på koster 41€(305kr) stykket. altså vil det udgøre en udgift på 3050kr
Det forslås og vedtages at Vannadon ligger penge tilside til at oprette en server til computerspillet Ark i et halvt års prøvetid.
der tilsidesættes 20.000kr til monsterkostume. Jannik, Helle, Martin Richardt og Christa er tovholdere på projektet.
Der tilsidesættes 20.000kr til spyd. Aske tager fat i Sander propworks og fi nder ud af hvad det vil koste at få fremstillet 10 spyd.
impregnering af telte. helle finder en pris

6.Ændring af vedtægter, herunder antal af bestyrelsesposter og hvornår de er på valg samt fastsættelse af kontingentet.
vedtægterne gennemgås og der bliver lavet ændringer. der fastsættes et kontingent på 300kr.

7.Valg til bestyrelse
Valg af formand
-marcel og søren stiller op. Søren bliver valgt
Valg af Næstformand
Johnny, Helle og Marcel stiller op. Helle bliver valgt
Valg af kasser
Christa stiller op. christa bliver valgt
Valg af PR-ansvarlig
Marcel og Jannik stiller op. Jannik bliver valgt
Valg af Webansvarlig
Marcel stiller op. Marcel bliver valgt
Valg af sekretær
Christan stiller op. Christian bliver valgt
Valg af 1. suppleant
Jhonny, Nikolaj og Sofi e stiller op. Sofi e bliver valgt
Valg af 2. suppleant
Nikolaj og Johnny stiller op. Nikolaj bliver valgt

8. Valg af revisor og revisor suppleant
pia stiller op som revisor-Pia valgt
Birger stiller op som revisor suppleant- Birger bliver valgt

9. Daniel opstiller gennem fuldmagt givet til Marcel 2 forslag
-forslag 1. det vedtages at der ligges 2500kr til Bordrollespil og 2500kr til live rollespil til siden som kan bruges uden hele bestyrelsens accept. man skal blot ringe til Søren ogfå det godkendt. kvitering skal stadig huskes.
-forslag 2. generalforsamling fi nder at forslag 2 er meget lig forslag 1 og det diskuteres ikke videre

10. EVT
der er ikke noget til evt