Generalforsamling 11/2-2017 - Referat

1.) Valg af ordstyrer. aske melder sig, aske valgt
2.) valg af referant: aske melder sig
3.)formandens beretning: det går godt i foreningen vi har mange aktiver men vi kunne godt bruge mere engagement
4.) Kasserens beretning: regnskabet ser godt ud. vi har 2kr for meget. regnskabet er godkendt.
5.) opbakning til arrangementer: vi blev enige om at der skal være en som tager og smider nogle datoer op hver måned og forsøger at hive folk med til arrangementer, for at få større opbakning i foreningen.
6.) fremtiden for vannadon: Det er lidt uklart, men der er enighed om at foreningen har det meget godt som den har det nu. folk vil stadig gerne have fl ere spiller til tirsdagsspil, der blev forslået man evt kunne fl ytte tidspunktet så fl ere yngre spiller kunne deltage.
7.) valg til bestyrelsen
formand- sif stiller op- sif vælges
næstformand-Jannik stiller op- Jannik vælges
kasser- Christa stiller op- Christa vælges
sekretær-aske stiller op- aske vælges
pr ansvarlig-helle stiller op-helle valgt
1. suppleant- andreas og Christian stiller op-Christian valgt
2.suppleant- Johnny stiller op- Johnny valgt
8.)Valg af revisor og revisorsuppleant.
pia stiller op som revisor-Pia valgt
Birger stiller op som revisor suppleant- Birger bliver valgt
9.) Digital medlemsregistering og oversigt. det har vi faktisk. der er bred enighed om at den ikke skal ligges ud offenligt
10.) Digital opkrævning. der blev forslået muligheden for mobilepay (det kostede 1000kr årligt +1% af overførslerne som jeg forstod det)
11.) Digital budget: der er bred enighed om at budgetet ikke skal ligges ud offenligt.
12.) Opdatere bestyrelsenssiden på hjemmesiden med navn, foto og titel: der er enighed om at det er en god ide så længe der ikke står private kontaktoplysninger underhverenkelt bestyrelsesmedlem.
13.) Ny hjemmeside - ud med gamle koder og vælg en mere moderne som fl ere kan anvende.
Jannik, Helle, Magnus, Johnny, Marcel og Martin Lehmann sætter sig ned og kigger på det. muligvis Christian metz
14.) valg af nyt logo til foreningen.
der blev bestemt at vi skal ændre vores “hjelm” til “knuden”
15.) skal den webansvarlige være en del af bestyrelsen?: generalforsamlingen stemmer ja
16.) evt: der skal holdes en ekstraordinær generalforsamling hvor der skal ændres i vores forældede vedtægter, bestyrelsen udarbejder et udlæg. det vil selvfølgelig blive varslet.