Bestyrelsesmøde 8/3-2019 - Referat

Til stede: jannik, Aske, Simon, Helle, marcel, kæmpe, Andreas

Færdiggørelse af vedtægter. C3 står for rettelserne.

Børne attester:

De skal indhentes på hele bestyrelsen, og alle som loven kræver. Har manglet tidligere, men vi skal have fulgt op på det fra nu af. Indkaldt på bestyrelsen og GM på tirsdagsholdet, hvis ikke de vil give tilbedelse kan de ikke have mindreårige på holdet. Jannik søger for at indhente dem på alle. Foreningen skal have dem liggende i et år. Liggerdigitalt og krypteret. Jannik og Simon kigger på det og hører kommunen.

Bestyrelsen vision 2019:

minimum 1 møde pr kvartal, følge op på vores projekter. Vi skal kunne holde en sober tone, ingen interne splidigheder. Mere samarbejde på tværs af foreninger fx vannaconog Chopcon. Også på live afdelingen. Fx korsfærd.

Medlemskab af Bifrost.

Mødestruktur:

Faste punkter på dagsordenen der bliver gennemgået hver gang.

Vi skal Gøre vores medlemmer opmærksom på, at de kan komme med punkter til bestyrelsesmøderne.

Ingen deltager til bestyrelsesmøder elektronisk, min 2/3 af bestyrelsen skal deltage ellers bliver mødet rykket, dette meldes ud senest en uge før. Hvis man ikke kan deltagekan man give sine punkter til en suppleant.

Mødestederne går på skift mellem bestyrelses medlemmerne.

Billeder af bestyrelsen på Facebook og hjemmesiden.

Arbejdsfordeling i bestyrrelsen:

Simon står for alt med banken.

Simon og jannik kan booke lokaler.

Der bliver oprettet en tråd hvor bestyrelsens medlemmer selv beskriver deres arbejds opgaver og kommer med forslag til andres.

Penge til arrangementer:

Man skal kunne skrive en anmodning mht penge til arrangementer på messenger og få dem hurtigt. Det skal ikke bremse dem der arrangerer. Det behøver ikke tages op i helebestyrelsen. Kun tages op hvis det er stort beløb. Info om hvad pengene blevet brugt til. Alles bestyrelsen kan komme med indsigelser.

Troldejagten:

Rykket til efterårs ferien 2019. Den bliver afholdt i lellinge skoven, ( Vallø stift) Der ønskes salgs boder med middelalder ting, halvt marked og halvt live rollespil. Vi vil se om viikke kan få reklame for arrangementet ud i bladet børn og kultur i Køge. Målgruppen er uge i Køge kommune og Sjælland. Vi kan låne en trold til ca.500kr hvis vi ikke selv haren. Jannik vil lave pr materiale til Sofi e. Jannik vil stå for "auditions" til npc roller til spillet.

Køge kommune kulturforvaltning:

Køge kommune kulturforvaltning vil gerne have et samarbejde med vores forening omkring aktiviteter på deres biblioteker. Det kan F.eks være demo brætspillet/ PnP dage,fi lm aften eller bog klub, mm. Biblioteket vil gerne leje eller indkøbe de ting vi skal bruge til arrangementerne. Bibliotekerne er villige til hjælpe os lave reklame forarrangementet, hvis vi vil stå for.

Pnp og brætspil på Køge bibliotekerne:

Vi afholder nogle demo dage på PnP og brætspil på Køge bibliotekerne, 4/4 Herfølge 10/4 rishøj, 24/4 Køge. Det bliver Facebook events, med "bindende" betaling. Vi Kommerikke til at tjene noget ind på det. (bibliotekerne står selv for reklame) Det er et Pr stunt for vores forening og for st få et bedre samarbejde med Køge Kommune. Vi skal huskepå at tænke over havd får vi ud af det som forening.

Nye medlemmer:

Hvad er udsigten for nye medlemmer? Hvis vi får mange nye medlemmer kan der komme Mangel på gm'er på tirsdagsholdet. Der skal laves en ny plakat, eller muligvis rettespå den gamle.

Årshjul:

Vi skal have et Årshjul på hjemmesiden, for alle vores aktiviteter, så vores medlemmer kan se hvad foreningen laver. Vi skal give lidt tilbage til medlemmerne, fx give tilskud tilen fælles tur i biografen mm. Flere små arrangementer, mere synlighed, med faste arrangementer så vores medlemmer bliver hooked. Tænke over hvad og hvor meget vil viligge offentligt ud? Husk vi Ikke laver ting for at skaffe medlemmer, men fordi det er sjovt.

Bankpapir og underskrift, må vente til Christian kommer til danmark igen.

Forum på hjemmesiden:

Skal vi bruge et forum eller bare buge Facebook? Holde info på samme gruppe.

Marcel laver et nyt forum på vores hjemmeside.

(Aske er modstander af at have et forum eller andre platforme.)

Indkøb af 3D printer, hvilken farve er bedste at male på? Der blev enighed om grå. Hvilken type printer. Der er forslået FDM printer til 3000kr (inklusiv materialer) eller flashforge til 3000kr ( minus materialer) (Simon mener dens materiale muligvis er bedre at male på.) Hvor stort kan den printe/ skal den være? Hvor meget skal vi bruge den? Mulighed for at alle på tirsdags holdet kan få printet en/ deres figur.

Marcel og Simon finder ud af hvilken type printer vi skal have.

Simon vil få lavet et betalingskort med dækning, som foreningen kan låne og bruge F.esk til indkøb eller fx Drachenfest tur (brændstof mm.)

2020 plan.

Jubilæums år. Vannadon fylder 15år. Vi afholder noget HvZ ligende live, vi skal have kage, gør det til noget specielt, hører vores medlemmer hvad de kunne tænke sig.

Status på foreningens projekter.

Aske står løbende for workshops.

Kro eventyr.

Lokation er booket og dato er 14-15 september 2019. Arrangørerne har brug for at foreningen dækker evt underskud, og ligge ud for udgifter inden vi får betaling fra spillere.foreningen vil gerne ligge ud for indkøb og evt underskud ( hvis det sker) arrangør gruppe skal lave budget. Simon kender en levere billig og god gris/ mad - kirkesåbyforsamlingshus, Jesper Jørgensen.

Vannacon 9 GM tilmelding rykket en uge til 16/3 for at få fl ere GM tilmeldinger.

Velkomst brochure:

Daniel vil gerne være primo og fi nde folk til at skrive omkring de forskellige aktiviteter i vannadon, f.eks tirsdagsholdet eller Drachenfest. Sofi e vil gerne læse korrektur ogmarcel vil gerne lave noget grafi sk lækkert til vores brochure. Muligvis en Automatik mail med brochuren ved tilmelding af vannadon.

PnP/trisdagsholdet, jule arrangement og års afslutning, der skal ligge nogle penge til side til at købe noget guf til hygge. Jannik står for det.

Aske ligge tit lidt penge ud til workshops og det løber op i del i løbet af et år. Vannadon ligger 500kr til workshops om året, med mod justering sidst på året.

Aske vil gerne have det sorte læder der ligger i lokalt til at ligge hjemme hos ham til workshops, han gemmer en del af læderet til trolde rustning.

Brætspils dag en gang om måneden, det blev ikke rigtig en succes. Det vil blive lagt op på Facebook og høre om der en der vil stå for det, hvis det er noget vores medlemmerkunne tænke sig. Det kan en hvilken som helst dag på ugen.

Tilbyde events:

Børnefødselsdage (for at tjene penge til foreningen) Vannadon vil gerne tilbyde sig til børnefødselsdage og andre events. Aske, Andreas og jannik vil gerne stå for det medhjælp fra hvem ellers fra foreningen har tid og lyst. (Vi bestemmer selv om vi vil tage imod et tilbud)

Minimum af penge der skal ligge på vores konto blev bestemt til 20.000kr

Tilskud:

Foreningen kan søge om tilskud til at få afholdt kurser for vores instruktører.

Vi kan også få tilskud for at afholde kurser for vores medlemmer.