Bestyrelsesmøde 5/9-2018 - Referat

Alle deltager

1. Status på lokalet og Forårs rengøring af lokalet - Sofie

1.1 Status på lokalet

- Oprydningen, arbejdskraft, udgifter mm.

- Kort og inventarliste

- Udlåns system til medlemmer

- Ting, vi ikke vil beholde

- Sofi e har lavet en kæmpe Excel liste der detaljeret viser hvad der er i lokalet.

- Vi laver en offentlig liste tilgængeligt hvad der er i lokalet, og hvem der har lånt hvad. [b:5dobgbv6]Sofi e står for at gøre det tilgængeligt[/b:5dobgbv6]

- Vi laver en auktion over "gammelt crap" der er fundet i lokalet vi ikke længere tænker vi skal bruge. [b:5dobgbv6]Helle er ansvarlig[/b:5dobgbv6]

1.2. Foreningens materialer (stof, læder mm.)

- Workshops til at lave nyt udstyr til foreningen

- Videresalg af materialer/workshopresultater til medlemmer af foreningen

- Reparation af foreningens udstyr

- Forenings materialer, skal bruges til foreningsting (rekvisitter til spil etc.) Hvis der ikke bliver lavet noget af det indtil et års tid, tager vi det op igen hvad der skal ske meddet.

2. VannaCon 8 Jannik/Marcel/Christa/Martin L.

2.1 fokus på spiller tilmelding

2.2 spilrollespil.dk

- Gm'er kan tilmelde sig d. 9 Sep/Spillere d. 10 Sep

- Laver et FB opslag med sidste chance til tilmelding[b:5dobgbv6]Christa laver det[/b:5dobgbv6]

- Vi lægger det ikke op på spilrollespil

3. P&P - Jannik

3.1 status

- Vi har 5 hold kørende max 6 spillere min 4.

- Kontingent på 25kr per resterende måned for nye P&P spillere

- Det går rigtig godt, med åbningstid 18-22 på skolen

- Vi har kun 5 lokaler, vi skal bruge 6 [b:5dobgbv6]Jannik tager kontakt for at se om vi kan få en nøgle selv[/b:5dobgbv6]

4. T-shirt bestilling - Marcel

- Sidste bestilling modtaget i dag, indkræver penge fra dem der har bestilt. Derefter bestilles der så vi ikke brænder inde med vare.

5. Kontokig - Christa

- Christa har sendt dokumenter afsted på Marcel kan få kontokig.

6. Vedtægtsændring - Jannik, Christa og Marcel

6.1 Pædofi l check

6.1.1 Lovgivning

6.2 Køge kommune krav

6.3 3.2.2. begrænsning på stemmer

- Da vi forventer vores medlemmer bakker op om vores arrangementer, opfordre vi til at foreningen indhenter børne attester på alle medlemmer sammen medindmeldinger fra 2019 af. Jannik laver et generalforsamlings forslag til at vi ændre vedtægterne til at alle medlemmer fra 15 år og op skal have en børne attest.

- Søren undersøger om vi kan få virksomheds Nem-id

- Køge Kommune foreslår, vi ænder ordlyden af 3.2.2 i vedtægterne til hvordan og hvor mange fuldmagter man kan have.

- 5.1.2 Man skal være myndig. Køge kommune siger det skal ændres.

- 5.1.3 Står man skal være medlem i minimum et år før man kan blive bestyrelsesmedlem. Køge kommune siger det skal ændres.

- 5.3.1 Køge Kommune foreslår, man deler ansvar hvem der tegner foreningen

7. Forberedelse til møde - Marcel

- Når man ikke kan møde op til mødet, kan man skrive en forklaring på dagsordenen.

8. Fællesspisningsarrangement i eller omkring uge 45 - Marcel

- Vi lægger det op i foreningen, og ser om der er nogen der har lyst til at stå for det. Rollespils middag, med fokus på ensomhed. Vi har borde/bænke/telte til arrangementet.Vi kunne låne spejdernes område. [b:5dobgbv6]Jannik lægger et oplæg ud til medlemmerne[/b:5dobgbv6]

9. Workshop tilskud - Marcel

9.1 workshop type

- Aske femlægger forslag om tilskud til workshops, pga. slid brug af småting (Læder, skuer etc.).

- Det blev besluttet det ikke er bestyrelsen der skal afgøre det og det må blive taget op på bestyrelses møde.

Evt.

10. Møde tidspunkter

- Vi fl ytter mødet til kl 20, folk bestræber sig på at møde op i Køge.

- Vi bestræber os på at give besked med rettidig omhu om forsinkelser etc.

11. Næste møde 14/11/2018 kl 2000 hos Marcel