Bestyrelsesmøde 5/7-2019 - Referat

Til stede: Jannik, Aske, Simon, Marcel, Sofie, Helle, Andreas og Daniel.

1.     Tilskud til kurser

bue kursus, Jannik. Jannik undersøger hvor mange der ville deltage, egen betaling på kursuset er pt 750kr, hvilket flere syntes er lidt for dyrt. Aske foreslået vi bruger rekvisit tilskud fra Køgekommune til kurset. Vi kan godt nå at søge tilskud til kurser i år. Hvis vi vil nå at søge tilskud til andre kurser i år, skal finde nogle kurser snart, og se om der er interesse. Sofiestår for at sende besked ud og høre hvilke kurser folk kunne tænke sig. Folk skal melde tilbage sidste i august. Kurserne kommer til at ligge i 2020.

2.     Indkøb af pile.

Aske foreslår at vi køber pile til Drachenfest, da det er billigere. Vi skal bare huske en kvittering. Vi må købe for 2400kr.

3.     Sommersjov 2019.

Vi har fået et tilskud på 5000kr, vi skal kunne fremvise kvitteringer på forbrug på de ting vi har indkøbt til det. Vi havde et arrangement som desværre er blevet aflyst, Hvor vihar indkøbt til. Vi skal lige finde ud af hvordan det kommer til at fungere. Vi har afholdt et PnP event, det fungerede godt. Der har været et andet, der desværre ikke var nogle tilmeldte på. Der er 4 PnP arrangement endnu, som vi gerne skal havefyldt op. Sofie mener at det vi mest mangler PR-mæssigt er "word of mouth" for at få budskabet ud. Aske skriver til Lex på Facebook omkring vores PnP sommersjov.

4.     Brochure.

Marcel og Daniel har lavet en brochure om foreningen. Den blev gennemlæser og der kom lidt rettelser. Der skal tilføjes noget omkring hvad PnP og larp, så folk der er heltnye inde for det også kan forstå hvad det er.

5.     kursus tilskud

Simon foreslår der laves et årshjul, så det er lettere at for vores medlemmer at se hvad man deltage i og hvad man ønsker at deltage til i løbet af året.Arrangementer/ tilbudende skal ligge på vores hjemmeside og tilmeldinger sker via mobilepay, så tilmeldinger bliver bindende.Spontane arrangementer vil blive vendt hurtigt på bestyrrelsen messenger, inden de bliver afholdt.Aske kommentere på at det er et stort arbejde at lave et årshjul.

6.     Kro eventyr

Status er pt at vi har 2 tilmeldte. Der vil forsat komme løbende opdateringer omkring skjalde og menu. Der er styr på ølanlæg og priser på baren. Der er styr på arrangementet, vi mangler bare spillere.

7.     Status på trold

Mick er stadig ikke staten på at lave en trold, men der er heller ikke betalt for noget. Hvis han ikke snart kommer i gang, vil vi se efter en anden til at lave den.-trolde jagten er blevet udsat til næste år (2020) i pinsen.

8.     Betalingskort.

Vi kunne rigtig godt tænke os det inden Drachenfest. Simon søger for vi får det inden, HUSK kvitteringer på ALT.

9.     Penge

Vores økonomi ser fornuftig ud.Vi bør få tegnet en Forenings forsikring F.eks hvis folk kommer til skade til Live. vi bør ligeledes få vurderet de aktiver vi har i kælderen og få det forsikret.

10.  Riddlehouse

Riddlehouse i Køge vil gerne lave et arrangement til vores forening.Vi burde kunne få et godt tilbud.

11.  Tøris til Drachenfest

kæmpe skal have flamingokasse fra lokalet og 1000kr i kontant. De bliver lagt ind som et tilskud til Drachenfest.

12.  Vannacon

Der blev afholdt vannacon9 i maj. Det gik godt, men der var ikke lige så stor tilslutning, som til de tidligere. Der blev et lille overskud.Hvad skal der ske med vannacon 10?Hvem arrangere det? Sofie kommer ikke til at stå for det, da hun har en del andre ting i foreningen, og privat som hun er optaget med pt.Daniel foreslår at ligge det på Facebook og høre hvem der vil arrangere det. Det er vigtig at dem der skal arrangere det finder en dato hurtigste muligt, hvis det skal afholdes iår (november). Det er af hensyn til booking af lokale og afhentning af nøgle.Marcel vil gerne være den ene arrangør på vannacon 10Sofie vil formilde kontakten til Tim fra copcon videre til de næste arrangøre.