Bestyrelsesmøde 4/4-2018 - Referat

Tilstede:

  • Søren - Formand
  • Helle - Næstformand
  • Jannik - PR
  • Marcel - Hjemmeside
  • Christian - Sekretær
  • Christa - Kasserer
  • Sofie - 1. Supp
  • Ole - 2. Supp

 

1.    Foreningen fremadrettet
Sørens punkt
Hvordan skal foreningen styres?
Hvad skal vi tilbyde?
Folk skal have noget mere for deres penge, da vi ikke vil have folk er utilfredse.
Indholdsfortegnelse over ting vi har i lokalet
Vi skal lave arbejdsgrupper på de ting vi planlægger
Fx få troldejagt op og stå med Vannadon som NPC'er
 

2.    Uniformer, der er betalt, men ikke har mærker på.
Action: Symboler på de resterende kofter
Ansvarlig: Helle
Der er købt uniformer der ikke er mærker på
Snak om hvorvidt man deltager med gruppen for at få lov at tage til tage med til Drachenfest.
Der bliver syet symboler på de der mangler
Der bliver indkøbt nok uniformer i den rigtige størrelse.
 

3.    Nye arrangementer (1-gangs scenarier).
Action: Læg link og teaser op til at arrangere ting på forum
Ansvarlig: Marcel
Alle arrangører laver en tjekliste over ting der skal gøres før det kan afholdes.

Troldejagt er skrevet og klar
Jannik/Helle
Vi mangler en trold.
Vi kan leje en for 1500kr

Firefly
Helle/Nikoline/Marie
Mulighed 1: Kan vi få Firefl y hvis ikke nogen har taget det
Mulighed 2: Coup spillet Yarr!
Tager ca. et år at få det op og stå
Reklame skal være klar min. 3 måneder før.

Van Buren 2
Søren/Jannik

Humans vs. Zombies
Søren

Kro Eventyr
Søren/Ole

Vannacon
Jannik/Marcel/Christa(Kan ikke være der om natten)
Holdes til efteråret
Min ½ år i forvejen

Forårsrengøring og indholdsfortegnelse:
Helle/Sofie
Vi lægger spillene op så folk kan melde sig på som arrangører.
Bestyrelsen kan hjælpe med at leje lokationer etc.
Læg op på Facebook og Forum
 

4.    Opsamling på grupper, oprettet på generalforsamlingen.
Spydgruppe: Aske
De er bestilt
Monsterkostume: Richard/Jannik/Helle/Christa
Pengekonti
P&P 2500DKK/år
Live 2500DKK/år
P&P
Mapgenerators - Der er foreslået en til 30USD
Map overlays - Jannik får lavet nogle
Fælles terninger (Jannik har nogle privat han tager med)
 

5.    Hjemmesiden
Action: Opdater hjemmeside-workshop
Ansvarlig: Marcel/Søren/Jannik/Sofie
Christa er ikke tilstede
Der er en del ting der skal fikses
Marcel har lavet en awesome guide til at rette hjemmeside
Marcel indkøber 2 værktøjer til at gøre hjemmesiden nice, alle i bestyrelsen er enige
Kalender værktøj til 25USD (Ca. 150DKK)
Photoshop værktøj til 6USD (Ca. 36DKK)
 

6.    VannaCon
Er blevet diskuteret på punkt 3
 

7.    Spilrollespil.dk
Action: Kom på Spilrollespil.dk i det omfang der giver mening
Ansvarlig: Hjemmeside Gruppen
Christa er ikke tilstede
Oles punket
Vi laver en entry til Vannadon
 

8.    Mobilepay
Action: Marcel og Christa sætter sig sammen og fi nder ud af hvad der er nemmest mht. Betalinger
Ansvarlig: Marcel/Christa/Søren
Christa er ikke tilstede

Vi har adgang til Mobilepay
Vi har fået nogle koder hvor vi kan bestemme hvad de skal skrive og hvad de skal betale.
Der står de skal betale 300kr og skrive deres navn, og så har vi en indmeldingsblanket
Have en kode der koster 25kr
Dem der står for det skal have en app til at se det er gået igennem
Lave en kode til VannaCon?
Vi kan lave fl ere forskellige numre - Det kan Marcel
Ville være fedt hvis vi kunne sende til en seperat konto for forskellige arrangementer
Det er svært at oprette konti
 

9.    evt
Action: Læg teaser til referat på facebook og læg det på forum
Ansvarlig: Christian
Silas har lavet en ARK server
Skal sende regningen
Næste møde indenfor 2 måneder
Så vores ting ikke løber ud sandet
Næste møde 2. Maj kl 1900 hos Jannik