Bestyrelsesmøde 30/10-2019 - Referat

Til stede: Jannik, Aske, Simon, Sofie, Marcel, Helle, Andreas, Daniel.

1.     Ordstyrer Marcel

2.     Referent, Helle

3.     Børneattester

Der vil blive sendt anmodning ud til vores medlemmers e-boks som medlemmerne skal godkende, det modtagerJannik bagefter, og derefter destrueres det.

Der vil være en liste, over folk der er tjekket, som kun vil ligge tilgængeligt for bestyrelsen. Arrangører kan bede om at få tjekke deres npc’er, hvis det er nødvendigt.

4.     Pnp vs. Live.

Stemningen imellem PnP og live i foreningen. Nogle har ikke hørt omkring problematikken andre har. Vi bør tage hånd om det så det ikke bliver til at problem.

Vi kalder folk for medlemmer og ikke dele dem op i det ene eller andet.

Jannik siger at selv ved han måske har fået sagt noget der kan have været med til at skabe en deling, men det er ikke hans holdning. Vi er en fælles forening og rollespil fangerbredt.

Simon nævner at det kan komme til at fremstå som live bruger mere, men det er ikke er tilfældet og det skifter fra år til år hvor der bliver brugt flest penge.

Hvad skal vi gøre for ikke fremme det narrativ?

Lave arrangementer der er fælles for alle.

Live afdelingen har mange resurser og det kan give et skævt billede da der er købt ind der over godt 10år. PnP er først vokset sig så stort inde for de sidste par år, så der liggerikke så mange resurser der endnu.

5.     Stemningen i foreningen.

Hvordan får vi vores medlemmer til at melde ud om de vil deltage til events vi kan blive hyret til? Jannik foreslået at lave en guide Line for hvordan.

Stemningen i foreningen virker god.

6.     Medlemskort.

Der er kommet nye medlems nr og koden er skiftet ud, så det er blevet bedre.

Der er nu også synligt på kort hvor vores medlemmer bor i landet. Lige nu er det kun tilgængeligt for folk med admin rettigheder på hjemmesiden.

Man skal huske at tilmelde sig via hjemmesiden, for at modtage et medlemskort, det er ikke nok kun at betale.

7.     Medlemspris næste år. 2020

Medlemskab koster lige nu 250kr. Skal man kunne købe dit medlemsskab på dagen for generalforsamling? Det kan skabe problemer hvis man kan, da der kan blive etforenings kup. Det er dog ret usandsynligt at det vil komme til at ske. Fremover skal medlemmer der ønsker at kunne stemme eller stille op til generalforsamlingen, betalemedlemskab, en uge før.

Sofie tager et kig på hvad der skal skrives ud til vores medlemmer omkring det og hvornår.

8.     Kroeventyr

Det er blevet afholdt og deltagerne var glade.

Det gav et under godt 3000kr pga af et lidt for lavt deltager tal. Vi valgte dog at afholde det alligevel.

Andreas har også hørt fra andre steder, at det har været godt.

Bedre reklame for næste spil, især komme bedre ud til spil fysisk og reklamere.

Vi kan evt. trække på medlemmerne til hjælp med reklame, det skal gøres tidligere, for ellers kan de ikke nå at spørge folk.

Vi har fået godkendt at afholde endnu et kroeventyr, som gerne skulle ligge start juni.

9.     Kontrolpost 46

Det er et 12 timers survival, horror inspireret liverollesspil Der er taget inspiration fra Human vs zombies, men med mere fokus på rollespil. Det bliver afholdt efteråret/vinter2020 i Køge.

Jannik nævner lidt bekymring omkring at det er de sammen der arrangere det “hele” vi skal passe på de ikke brænde ud.

10.  VannaCon.

Marcel mangler en med arrangør. Hvordan får vi deltagere? Er der interesse for at deltage til en con ? Eller vil PnP spillerne heller spil en lang kampagne, og tilfredse med “kunat spille om tirsdagen. Vi må Spørge vores medlemmer. Der skal sendes ud til alle og spørges ind til alle typer pnp spil. Der skulle gerne blive sendt et anonymt skema udinden generalforsamlingen. Sofie vil gerne stå for at lave et spørgeskema med hjælp fra bestyrelsen. Muligvis dele det ud til juleafslutningen, eller skal det være digital. (Forlæselighed af svar) eller på papir for at få folk til at svare?

11.  Hvordan tjener vi penge?

Skal vi tjene penge og hvorfor? Der er et indtryk af at de events vi bliver hyret til også skal være af interesse og hyggeligt for vores medlemmer. Men det er frivilligt arbejde ognødvendigvis ikke et liverollespil hvor vi kommer ud og spiller.

Der skal kigges lidt på hvem der hyrer os og til hvilken pris. Får foreningen nok ud af det? Vi har brug for at have lidt som start kapital når vi afholder arrangementer, især hvis man vil afholde et live arrangement, det er umilbart ikke dækket med kun kontigent. Vi kommer ikke til at tjene store penge på live arrangementer, de kommer kun til at gå i nul eller et lille overskud, da det ellers bliver for dyrt for deltagerne.

Vi kan godt tillade os være kræsne i forhold til hvad vi vil tjene penge på. Det behøver Ikke nødvendigvis noget rollespil orienteret. Vi skal fremadrette kigge på priserne ogtilpasse dem, da vi generelt bliver lavt betalt. Vi skal lave det vi har lyst til at lave. Foreningen bliver ofte efterspurgt til fx halloween events, men har ikke rigtig udstyr til det. Vi evt lave nogle pakkeløsninger til events, for at gøre det lettere for medlemmerne at deltage og det bliver også lettere at vise hvad vi kan spille med. Sommersjov skal der ligefølges op på, Da vi magler penge der fra. Vi venter med at kigge på at lave pakkeløsninger før vi ved om der er interesse fra vores medlemmer om at deltage til sådanneevents. Skal priserne ligge oftenlige eller ej på vires hjemmeside eller kun oplyses ved kontakt? Skal der være“Honor” betalinger til medlemmer der deltager i events der tjenerpenge til foreningen? Man får noget for at deltage frivilligt, enten i form af bespisning eller et lille beløb, for at vise at vi taknemlige for deres hjælp og støtte til foreningen, påomkring 200kr eller brændstof mm. (Vi tager det med i spørgeskemaet) Vi skal som forening også skrive, at det ikke er sikkert vi kan stille, da vi er travle folk med et privat livogså.

12.  Bestyrrelsesmøde inden generalforsamling?

Skal vi holde et møde i december eller starten af det nye år?

13.  Medlemsflyer.

Er der noget der skal ændres?

Den bliver kigget igennem.

14.  3D printer guidelines

Vi nedsætter et udvalg der tager punkterne op, Simon og Marcel står får det.

Simon har snakket med fanatic i Roskilde og har fået et godt tilbud på maling.

15.  Monster dragt.

Helle undersøger om der er nogen der kan lave en til os.