Bestyrelsesmøde 21/09-2022 - Referat

1. Vending på teltlejeopgaven mellem Vannadon og Tune Skole ved medlem Andreas Fokdal
a. Andreas starter med at fortælle sin vinkel på sagen
b. Formand Marcel fortæller herefter sin vinkel på sagen
c. Foreningen sender en omgang fl ødeboller til Tune Skole snarest som en slags plaster på såret og en undskyldning for, at aftalen måtte afbrydes. Marie koordinerer medAndreas.
2. Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne
a. Det understreges, at bestyrelsens interne messenger-chat er fortrolig. Indholdet skal ikke deles med folk indenfor ellerudenfor foreningen under nogle omstændigheder.
3. Opgavefordeling og -afgrænsning i bestyrelsen
a. Daniel står for at holde øje med henvendelser via Vannadons Facebookside
b. Der fremsættes forslag om, at der skal være en ’lageransvarlig’ i bestyrelsen, som har ansvaret for at holde styr på foreningens ejendele i lokalet og på tirsdagsholdet
4. Børneattester
a. Marcel tjekker op på børneattester. Alle medlemmer over 18 får derfor snart en mail i e-boks, hvor de skal godkende at Vannadon indhenter børneattest på medlemmet.Det er et krav for at være medlem af foreningen, at man lader Vannadon indhente børneattest på sig.
5. Status på økonomi
a. Vannadons økonomi har det rigtig godt.
6. Forslag til foreningsaktiviteter
a. Vi vil gerne have repareret og imprægneret foreningens telte – Helle undersøger hvor meget det koster.
b. Drachenfest: i. Hvis man skal med til Drachenfest gennem foreningen, skal man melde sig ind i foreningen senest d. 1 april samme år man skal afsted.
c. Bestyrelsen vil gerne planlægge nogle flere biografture med restaurantbesøg for medlemmer:
i. Avatar
ii. Dungeons and Dragons-filmen
iii. Derefter en tur på Halifax Burgers?
7. Eventuelt
a. Vi melder Vannadon ind i Bifrost igen, da der er forsikrings- og medlemsmæssige fordele for foreningen ved dette medlemskab
b. Bestyrelsen afholder det næste bestyrelsesmøde i december 2022 hvor der bl.a. skal diskuteres vedtægtsændringer
c. Det besluttes, at når medlemmer låner foreningens genstande, materiel eller ejendele fra foreningslokalet eller andre opbevaringssteder, skal de senest 3 dage indenudlånet skrive til Vannadons mail hvad de låner, hvem der låner det, og låneperioden.