Bestyrelsesmøde 19/05-2023 - Referat

Bestyrelsen fastsætter en kontor dag om onsdage og vi prøvet at ligge mails op i samtalen tirsdags aften, alle stemmer for.
Dette betyder for jer at i kan være sikre på jeres mail og tilbuds til jer bliver taget om mindst engang ugentligt.  Dette har også til formål at stoppe uoverensstemmelserne i bestyrelse ved at skabe en mere struktureret arbejdes model og skabe et bedre arbejdes miljø.

Jonas Petersen er fra dags dato Næstformand. Han forsætter som lageransvarlig. Nikoline tager rollen som Bifrost bindeled.

Vannadon genindfør rådighedsbeløb til GM’er og aktør.
Alle stemmer ja for 200 kr. per spiller på et hold kan en GM købe udstyr til sit spil. Disse resurser være blivende og tilhøre foreningen dvs. ingen cola, slik osv. Bøger, miniature, kort, udprint og lignede er hvad vi sigter efter.


1. Hvordan bestyrelsen forholder sig til Maries afgang, og hvad vi gør fremover

2. Valg af ny Næstforperson

3. Kommunikation i bestyrelsen (op og ned trappe en konflikt)

4. Afstemningsforventning om arbejde.

5. Konto/Kasser rapport (VanBuren og event) 

6. PR - tirsdag, brætspil (firefly måske? 🙂 )

7. Rabat aftaler for medlemmer, (hvem er vi intrasseret i jeg spørg)

8. Indkøb eller fonde

9. Genindfør rådighedsbeløb til GM'er eller aktøre.

10.Evt.


Tilstede
Formand, Marcel
Kasser, Peder
1. suppland senere Næstformand, Jonas 
Bestyrelses medlem 3. Nikoline
Kommunikations ansvarlig, Daniel
2. SUpplant Helle


Hvordan bestyrelsen forholder sig til Maries afgang, og hvad vi gør fremover-

Der har været flere uoverensstemmelser over hvad vi forventer og arbejdsgangen på Messenger, manglende kommunikation, grow tone, misforståelser og et rigtig dårligt arbejdes milijø.
Det nye bestyrelsens medlem har haft svært ved at arbejde på denne måde og det har været en af faktorerne. Der er flere ting der er vedtaget forrige år som ikke er kommunikeret videre og en general forvirring omkring arbejdsforventninger.


Helle stiller spørgsmål om hvorfor Marcel ikke fik svaret Marie da hun følte hun havde et problem (havde det rigtigt svært) i  bestyrelsen. Hun fremføre at messenger er for en ukonstruktiv og at Peder er meget konflikoptrættende og især i sidste samtale.
Peder pointere at det ikke kun var medlems kort.
Peder lyder meget ankalgende i sin måde at skrive på og skaber en dårlig stemning på messenger. Helle siger at hvis det ikke ændre sig trækker hun sig da det ikke stemmer over ens med hendes værdier og måde hun ønsker at arbejde på.
 
Daniel, Siger det virker som om kasseren forventer at folk ligger samme arbejde som han selv gør.

Nikoline, Den negative energi der er kommet ligger i at Peder er efter Marie. Men eks ikke er efter Marcel er på mail.
Peder spørg om det er aftalt er laver at formand Dennis ja svare ja sidte.
 

Peder, spørg om bestyrelsen ser sig selv som ildsjæle?

Helle giver udtryk for at Peder blev sur over sommersjov aflysningen, Peder siger han var sur fordi han havde brugt 2 timer på regnskab og folk aflyser i sidste sekund.

Marcel, Siger at både Marie og Peder begge har været med til at ligge brænd på bålen.

Helle siger hun gerne vil have Marcel er mere ”vocal” i sit arbejde.    

Nikoline sprøg om alle er enige om at det er problematisk at en næstformand er gået af, svaret er Ja    

Jonas siger har er skuffet over Marie ikke er møde op når hun var med til at indkalde til mødet.

Helle siger Peder skal arbejde på sin anklagende måde at formulere sig på.

Nikoline forslår en ugentlig kontor dag hvor vi ordner mail. Man screen shotter mails og sætter dem ind i samtalen og sammen tager en stilling til det.

Peder vil meget gerne have at folk siger stop til ham da han selv haren kort lunte og lover at forbedre sig.

Vi lukker den her.
____
Vi fastsætter en kontor dag om onsdage og vi prøvet at ligge mails op i samtalen tirsdags aften, alle stemmer for.

2. Valg af ny Næstforperson
Der bliver talt om vores vedtægter og stats regler.
Bestyrelses medlem mener det er ulogisk at en supplant får rollen som næstformand når der er menige medlemmer.
Peder, pointeret at Jonas er valgt som 1. supplant ikke suppland nr 1.
Jonas Nello Petersen er fra nu Næstformand, Nikoline vil gerne tager rollen som Bifrost bindeled og får den tildelt.

3. Kommunikation i bestyrelsen. (op og ned trappe en konflikt)
 Marcel siger alle skal kunne stoppe samtalen på messenger når den køre af led han kan ikke være på 24/7. Resten er diskuteret tidligere i punkt 1.

4. Afstemningsforventning om arbejde.
Denne frafalder da det blev diskuteret i punkt 1
Der er forskels på at tage en pause og går på orlov. På orlov kan en supplant går ind og overtage rollen.
Meld gerne mindst en uge i go tid hvis du har ferie eller eksamen.

5. Konto/Kasser rapport (VanBuren og Event)
Enstemmig om at lukke VanBuren kontoen
Enstemmig om at lukke event kontoen  


6. PR Tirsdag, brætspil (firefly måske?)
Peder vil gerne sætte nogle a4 ark reklamer op rundt omkring i Køge.
Nikoline vil gerne stå for Køge bib eventet i November.  

7. Rabat aftaler for medlemmer
Hvor ønsker folk vi prøver at få rabat til at starte med. Faraos, fanatik, game knight. Wyvern Crafts
 

8. Indkøb eller Fonde
Bifrost, Koge ø/grill, 3d printer,
 

9. Genindfør rådighedsbeløb til GM’er eller aktøre.
Alle stemmer ja for 200 kr per tosse. Disse resurcer være blivende.
 

10. evt. 

Marcel og Helle kan ikke validitifisere sig gennem Nordea der er en fejl.

Nikoline og Helle var ikke blevet ordentlig informeret om Warhammer event.  
 

Nikoline får 200 kr. at lave en gave kurv for. Alle stemmer for.