Bestyrelsesmøde 14/11-2018 - Referat

Referat
Tilstede: Sofie, Jannik, Marcel, Nikolaj.
Med på skype: Christa, Søren.
Punkt 1- Indmeldelses blanket - Marcel
hvordan skal blanketten udformes...?
Personnummer istedet for fødselsdato og underskrift på at vi opbevarer personnummer og indhenter børne attest.
1.1 Online - vi undersøger mulighed for kryptering hvis vi skal påføre personnummer på blanketten.
1.2 Børne attester - skal hentes digitalt hvert år af et dertil udpeget bestyrelsesmedlem.
Punkt 2 - Firma NemID - Søren
Christa har oprettet et Firma NemID og vi venter på svar.
Punkt 3 - VannaCon 8 - 9
VannaCon 8 - afholdt
Gik godt, vi var ikke så mange men det var hyggeligt. God lokation.
Fint overskud på ca. 700 kroner. Men det er inklusiv en mystisk indbetaling på over 200..
VannaCon 9 -
Forslag om VannaCon som en halvårlig begivenhed.
Planlægning er startet med afholdelse 10 - 12 Maj 2019
Punkt 4 - Vedtægtsændrings Forslag
4.1 Person Data Lov - Opbevaring af personlige oplysninger. Elektronisk lagret skal krypteres.
Fysiske kopier skal opbevares under lås
4.2 Der er indkommet et forslag om ændring af vores vedtægter til at vi fremadrettet skal indhente børneattester på ALLE der har med foreningen at gøre, bådeansvarshavere, medlemmer og evt gæster, så vidt muligt.
Bestyrelsen stemte om hvor vidt vi skulle stille forslaget fælles ved næste general forsamling, det blev nedstemt.
Jannik må selv udfærdige forslag og stille det til næste general forsamling.
4.3 Kommune Krav.
Kommunen har fundet nogle punkter i vores vedtægter de ikke er tilfredse med. de ønsker ændringer til næste generalforsamling.
De ser gerne at mere end én person tegner foreningen. Derudover skal alle kunne vælges ind i bestyrelsen ligegyldigt hvor længe man har været medlem. Man behøver kun atvære myndig for at stille op til en bestyrelses post der tegner foreningen.
Hvis man stemmer med fuldmagt kan hvert medlem kun benytte èn fuldmagt.
4.4 Bank Krav.
Banken anbefaler at mere end én person tegner foreningen.
Bestyrelsen udformer vedtægtsændringerne.
Forslaget bliver lagt på Hjemmesiden.
punkt 5 - evt.
Hjemmesiden skal opdateres fra udbyders side... det kan resultere i nyt forum.
til næste møde: opfølgning på projekter.
Møde Slut