Bestyrelsesmøde 11/06-2023 - Referat

 

Til stede: Marcel, Peder, Jonas, Daniel, Nikoline og Helle

Gennemgang af første brev modtaget

Medlemmer mener ikke formand Bestyrelsen anerkender at Marcel ikke har trådt nok i kraft som formand, men at ansvaret også ligger hos resten af bestyrelsen.

 

Medlemmer har rettet anklager mod Peder ift. tirsdagsholdet.  Peder fortæller han anerkender anklagerne, men godt er opmærksom på det er et problem, og lover det ikke kommer til gentager sig. Vi anfægter ikke hvad Peder laver privat, det er et privat anliggende.

 

Medlemmer mistillid til formand og kasserer, samt ønske om generalforsamling:

Indholdet af punkterne til den ekstraordinære generalforsamling diskuteres i bestyrelsen. Helle mener at der skal skrides til handling og afholdes en ekstraordinær GF. Peder vil gerne have et møde, eventuelt før GF, da det kan afholdes med det samme. Helle foreslår at GF afholdes efter sommerferien, så alle kan og kan nå at få lidt ro på. Daniel begærer også en GF. Det bringer antallet op på 14 der begærer. Der er tvivl om hvorvidt det er en 1/3-del der har underskrevet. Peder er nervøs for at en ekstraordinær GF vil skabe unødvendigt drama, særligt blandt tirsdagsrollespillerne. Peder ønsker også et møde hvor han og Marcel kan forklare sig selv overfor medlemmerne.  Nikoline foreslår en generalforsamling, da der også skal stemmes, og Marcel og Peder også får lov til tale deres sag inden der stemmes. Der er uenighed om hvad mistilliden i brevet handler om. Peder mener at det handler om den oprindelige uoverensstemmelse mellem ham og Marie. Helle mener at det handler om at der ikke er blevet meldt beskeder ud fra bestyrelsen.

Der stemmes om hvorvidt bestyrelsen skal afholde en ekstraordinær generalforsamling: 3 stemmer for, 2 stemmer imod. Forslaget vedtages.

Der stemmes om hvorvidt der skal inviteres til et bestyrelsesmøde hvor medlemmerne kan komme med punkter til dagsordenen. 5 stemmer for. Forslaget vedtaget.

Der stilles spørgsmålstegn til hvorfor Peder og Marcel har stemt imod en ekstra GF. Marcel mener at anklagerne er eskaleret, og er ikke enig i dele af anklagerne. Han har også modtaget henvendelser fra et medlem der har skrevet under, men ikke er enig i hele brevet.

Daniel foreslår at hele bestyrelsen skal være på valg til den ekstraordinære generalforsamling. Nikoline støtter op, og pointerer at det fjerner behovet for at folk skal afsættes, så foreningen nemmere kan hele, når der er blevet sat en ny bestyrelse. Det bliver aftalt at alle bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at tænke over det, inden der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvorvidt de vil sætte deres poster på valg.

Marcel kommer med et forslag, om hvorvidt bestyrelsen skal kommunikere på et forum i stedet. Der bliver nævnt flere fordele, så punkter kan få sin egen tråd, så ting ikke drukner i chatten. Det vedtages. Helle opfordrer til at forummet bruges meget i starten. Det aftales at kontordagen stadig afholdes over messenger.

Der er et medlem der har skrevet til Marcel og Peder at vedkommende syntes at Marie udviser foreningsskadelig virke. Peder tolker det som om Marie har opgivet dialog, men leder efter en konflikt. Helle udtrykker at Marie har sendt brevet videre rundt ud over hendes faste omgangskreds på opfordring fra andre, der har taget del i hendes frustration. Marie var også frustreret over at der ikke var kommet svar på den første mail. Det erkender bestyrelsen at det er en fejl fra bestyrelsen at der ikke blev kvitteret for modtagelse. Ud over den anonyme henvendelse, har Jannik også udtrykt bekymring omkring konflikten. Nikoline sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt det er noget bestyrelsen skal håndtere. Der er ikke rejst nogen personsag. Marie og medlemmerne skal kontaktes, så videre konflikt og frustration afhjælpes.

 

Kommunikations ansvarlig:

Manglende kommunikation ud til medlemmerne, Peder udtrykker at der er Daniels ansvar og ikke kun Marcel. Der bliver enighed om at det er alle der har været problemet. Daniel kan ikke melde noget ud hvis bestyrelsen ikke kan komme med udmelding.

Helle mener at det er Marcels ansvar at kontakte Marie, og at der er gået for lang tid. Han må melde ud hvis det ikke er noget han ønsker at håndtere.

Nikoline ønsker at Marcel tager mere kontrol som formand og viser lederkraft.

Marcel ønsker et forum for at kunne undgå at blande emner sammen.

 

Generalforsamling afholdes lørdag d. 19. August kl.11 Ølby foredragssal.