Bestyrelsesmøde 10/5-2018 - Referat

Dagsorden til bestyrelsesmøde:
1. Hjemmeside - Marcel/Søren/Jannik/Sofie
Gennemgang af mangelliste
Hjælp til:
- Galleri: Søren
- Medlemsliste: Christa
- Kalender: Sofi e
- Guide: Søren
 
2. VannaCon 8 - Jannik/Marcel/Christa/Martin L.
Lagt på hjemmesiden
Åben for GM tilmdelding
Skal have booket lokaler
Ansvarlig: Christa
Skal lægges på spilrollespil.dk
Ansvarlig: Christian sørger for at informere Jannik om han kan tage kontakt
Der bliver solgt toast/sodavand
Tillæg 0.75kr i prisen for at dække gebyet til mobilepay.
Overvej om det skal laves om at så man kan købe mere end én ad gangen.
Nikolaj/Helle kan låne Vannadon toast maskiner
 
3. HvZ - Søren
Testet på Kirstinedal
Mangler en lokation
Skal overveje game balance for Huamans/Zombies
Person/Materialeskade håndtering
Skal skrives på tilmeldingsblanketten
Skal bruge rødt stof til kasteposer
Markering af safe zone og hazard zoner
Skal lave plotskrive workshop
Spil afholdes i Oktober
Reklame 4 måneder før
Spilrollespil
Facebook grupper (Danske rollespillere)
Der skal laves workshopdag
Regler
Reklame billeder
Indkøb
Missioner
Lokation/Dato
 
4. Troldejagt - Jannik/Helle
Blevet lagt awesome meget op på forum
 
5. Firefly - Helle/Nikoline/Marie
Bliver ikke i år men i 2019
Det er uvist om nogen har overtaget, Helle rykker Marie for at finde ud af det
 
6. Kro Eventyr - Søren/Nikolaj
Søren,Ole og Helle snakker sammen og får lagt på Forum
 
7. Van Buren 2 - Søren/Jannik
Intet nyt da HvZ har haft focus
 
8. Forårsrengøring og indholdsfortegnelse - Helle/Sofie
Skal laves reoler el. lign. Skjolde/Telte væk fra gulvet.
 
9. Monsterkostume - Marin R./Jannik/Helle/Christa
Intet nyt
Skal sættes en deadline for hvornår det skal laves
Laves en kontrakt
 
10. P&P - Jannik
P&P går godt.
 
11. Ark - Søren/Christian
Ca. 3 faste spillere
Success kriterie 5-6 faste spillere
 
12. Kontokig
Marcel vil gerne have kontokig
Der er lavet specifi kke MobilePay konti
 
13. Mail - Marcel
Vi skal være bedre til at kigge på den
13a. Dag i solgårdsparken
Ansvarlig: Søren Ridder/Helle/(Sofi e)
2. Juni
Vi kan levere 3-5 mand
Kamp arena
Bueskydning
Noget folk kan gå til og fra.
Diskuetere omfang med Jeanette
 
14. Fil/dokumenter/Billeder tilgængelig - Marcel
Lav et fælles sted vi lægger al data vi har fra arrangementer etc.
Google Docs
Skal laves en liste over alle koder der skal ændres etc.
Ændres når bestyrelsen ændres
Opdatering til professional Marcel/Christa
Dag hvor folk kommer med data skal arrangeres, Marcel finder en dag.
 
15. Medlemsliste/Kort - Marcel
Marcel har lavet noget smart til at fi nde medlemmer.
Christa/Marcel snakker sammen
 
16. T-shirt - Jannik
Vi vil gerne over på teamshirts
Søren tager fat i Jannik
Marcel tager fat i teamshirts om vi kan få mere end 6 produkter
17. Flytte møder
 
Vi flytter ikke møder så længe folk kan være med på skype etc.