Dagsordenen er som følger og opdateres løbende, som medlemmer indsender punkter:
1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Foreningens regnskab
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende kalenderår.
6. Valg til bestyrelsen:
6.1. Formand (tvungent)
6.2. Sekretær (tvungent)
6.3. PR-ansvarlig (tvungent)
6.4. 1. suppleant til bestyrelsen (tvungent)
6.5. 2. suppleant til bestyrelsen (tvungent)
6.6. Revisor (tvungent)
6.7. Revisorsuppleant (tvungent)
7. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsens arbejde i det kommende år.
8. Indkøb af nyt telt (punkt fra Aske)
9. Tilskud til drachenfest (punkt fra Aske)
10. Afskaffelse af medlemskort (punkt fra Aske)
11. Tilskud til P&P (punkt fra Jannik)
12. Medlemskab af Bifrost (punkt fra Jannik)
13. Nyt lokale eller mulig opbevarings løsning (punkt fra Jannik)
Eventuelt

 

Punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 14/02/2020 via mail til kontakt@vannadon.dk

 


Læs mere om vedtægterne gældende generalforsamlingen her: https://www.vannadon.dk/om-vannadon/vedtaegter