Dagsordenen er som følger og opdateres løbende, som medlemmer indsender punkter:
- Valg af referent.
- Valg af dirigent.
- Formandens beretning
- Foreningens regnskab
- Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende kalenderår.
- Valg til bestyrelsen:
~ Formand (tvungent)
~ Sekretær (tvungent)
~ PR-ansvarlig (tvungent)
~ 1. suppleant til bestyrelsen (tvungent)
~ 2. suppleant til bestyrelsen (tvungent)
~ Revisor (tvungent)
~ Revisorsuppleant (tvungent)
- Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsens arbejde i det kommende år.
- Indkøb af nyt telt
- Eventuelt

 

Punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 14/02/2020 via mail til kontakt@vannadon.dk

 


Læs mere om vedtægterne gældende generalforsamlingen her: https://vannadon.dk/om-vannadon/vedtaegter