ekstraordinær GENERALFORSAMLING 2023

Indkaldelse til generalforsamling

Den ekstraordinær generalforsamlingen afholdes d. 19/8 Kl. 11 i Ølby, Ølbycenter 53, 1. 4600 Køge.

På baggrund af en begæring fra 13 underskrivende medlemmer, har bestyrelsen på bestyrelsesmødet 11/6 vedtaget at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Til den ekstraordinære generalforsamling deltager 2 medlemmer fra Landsforeningen Bifrost som ordstyrer.

Hele bestyrelsen på nær kasseren, har til den ekstraordinære generalforsamling valgt at gå af, og der skal derfor stemmes om en ny. Alle medlemmer har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Er medlemmet under 16, er det i stedet medlemmets værge der kan stille op.

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Oplysning af sagen om Maries afgang som næstforkvinde
 4. Afsættelse af kassereren
 5. Vedtægtsændring Forslag, kan ses her:
  1. Der kan på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bestyrelsesmedlemmers afgang vælges nye personer til de relevante poster
  2. Vedtægtsændring angående titulering fra Dennis
 6. Valg af forperson
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af næstforperson
 9. Valg af kommunikationsansvarlig
 10. Valg af 3. bestyrelsesmedlem
 11. Valg af 1. Suppleant
 12. Valg af 2. Suppleant.
 13. Punkt V. Dennis: Hvad kan foreningen gøre, for at blive mere attraktiv overfor den næste generation?
 14. Punkt V. Dennis: Hvilke muligheder har vi for at reklamere for os selv overfor den næste generation?
 15. Punkt V. Dennis: Er der noget foreningens medlemmer søger eller ønsker, som en rollespilsforening kunne bidrage med?
 16. Punkt V. Dennis: Er der et område som ikke er fuldt udnyttet, eller som mangler fokus?
 17. Punkt V. Dennis: Ideer til arrangementer, foreningen kunne have.
 18. Punkt V. Dennis: Ideer til workshops, foreningen kunne lave.
 19. Punkt V. Dennis: Konstruktiv diskussion/kritik
 20. Punkt V. Dennis: Sanktionsmuligheder over for et medlem, skulle denne rette en falsk anklage mod et andet medlem, grundet personlige uoverensstemmelser.
 21. Punkt V. Dennis: Sanktionsmuligheder over for et medlem, skulle denne udføre forening skadelig virke, grundet personlige uoverensstemmelser med et andet medlem.

Har du punkter som skal vendes på den ekstraordinære generalforsamling, eller vedtægtsændringsforslag skal de sendes på kontakt@vannadon.dk senest d. 9. august 2023.

Tid

Lørdag d. 19/8-2023
kl. 11:00 - 15:00

Sted

Foredragssalen i Ølby
Ølbycenter 53, 1, 
4600 Køge