Så er det tid til årets generalforsamling. Denne gang bliver det

Lørdag d. 9/2-2019 kl 14.00

Dagsorden til generalforsamling 2019

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Aktiviteter og udgifter i det kommende år.
6. Fastlæggelse af kontingent 2019 
7. Ændring af vedtægter. https://vannadon.dk/om-vannadon/vedtaegter-aendringsforslag-2019
8. Valg til Bestyrelsen: Næstformand, Kasserer, Web-ansvarlig, 1. suppleant og 2. suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Evt.

 

Punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 31.01.2019 via mail til kontakt@vannadon.dk