Så er det tid til årets generalforsamling. Denne gang bliver det

Lørdag d. 17/3-2018 kl 15.00

Dagsorden til generalforsamling 2018
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Aktiviteter og udgifter i det kommende år.
6. Ændring af vedtægter, herunder antal af bestyrelsesposter og hvornår de er på valg samt fastsættelse af kontingentet osv.
Bestyrelsen fremlægger sit forslag til vedtægtsændringer. klik her for se Vedtægs forslag r. 1.0.0.3
7. Valg til Bestyrelsen: hele bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Forslag 1
10. Forslag 2
11. Evt.
Punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 01.03.2018 via mail til kontakt@vannadon.dk

« Tilbage

Forslag 1
Oprettelse af forretnings udvalg.
Der kan opsætte forretnings udvalg , som skal bestå af minimum 2 fra bestyrelsen og x antal andre medlemmer fra foreningen.
Forretnings udvalg aflægger rapport/rapportere til bestyrelsen, på bestyrelse møde:
    Hvad er der lavet og brugt penge på
    Budget godkendes
    Regninger og et simpel budget som gives til bestyrelsen Kassere
Forretnings udvalg har så et buget hver år som bliver besluttet på general forsamlingen.
Forretning udvalget kan så bruge sit budget inden for udvalget rammer som det vil, vis der er flertal i forretning udvalget selv. Dog skal regler for forening i forhold til regnskabet overholdes.
Alle udvalg opretter/terminernes ved general forsamlingen.
 

Forslag 2
Oprettelse af Tyskland live rollespil gruppe forretnings udvalg (eller andet passe navn).
Rådighed beløb på x000 kr (besluttes på forsamlingen, mere eller mindre vis der skal købes spyd?)
2 fra bestyrelsen og x medlemmer
Ide bag:
Mange andre foreninger bruger denne model til at gøre det lette for forening at fungere i mindre enheder. Vis bordrollespil laver deres egen skulle de ikke spørge hele bestyrelsen vær gang de skulle købe et bræt spil, eller købe et eller andet til et event. Og det samme for Mytohdea gruppe de vil uden at skulle forstyrre alle mulige som ikke gå op i live om de må købe eks. lim til at reparer en bænk.
Forhåbeligt kan det gøre livet lette for dem som er seje og arrangere en masse i forening i forvejen.